preloadingpreloadingpreloading

 
 

Sociální služby

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

POSLÁNÍ

Posláním našich služeb je podpořit rodiny s dětmi ve zvládání složitých životních situací, v rozvoji osobnostních a rodičovských kompetencí a ve vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí.


CÍLE

 • zastavit zhoršování sociální situace rodin
 • zlepšit životní úroveň rodin
 • zvýšit sociální dovednosti a kompetence rodičů
 • zlepšit nebo obnovit narušené funkce rodiny
 • zvýšit připravenost rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtížíCÍLOVÁ SKUPINA

Rodiny s dětmi ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky:

 • žijí v obtížné životní situaci,
 • žijí v sociálně vyloučeném prostředí,
 • řeší výchovné a vzdělávací problémy,
 • řeší navrácení dětí z ústavní výchovy zpět do rodiny,
 • jsou na výchovu dětí sami (rodiče, kteří se rozcházejí s partnerem, rozvádí se nebo jsou rozvedeni, rodiče svobodní, ovdovělí, rodiče, kteří žijí v páru, ale cítí se být na výchovu dětí sami, osamocené těhotné ženy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

TERÉNNÍ  - služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny (v místě bydliště) nebo na jiném předem dohodnutém místě (na úřadech, ve školách atd.).

Terénní služby jsou poskytovány na území okresu Jihlava.

AMBULANTNÍ – služba je poskytována v prostorách CPR.

Způsob spolupráce:

 • individuální spolupráce - klíčový pracovník spolupracuje individuálně s konkrétní rodinou na řešení složité životní situace,
 • spolupráce ve skupině – klíčový pracovník spolupracuje na řešení životní situace se skupinou několika rodin zároveň.


KAPACITA SLUŽBY

Ambulantní individuální služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) dvěma uživatelům v jeden okamžik.

Terénní individuální služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) jednomu uživateli v jeden okamžik.

Skupinová služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) pro 10 uživatelů v jeden okamžik.


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Pracovníci CPR se při poskytování služby řídí těmito zásadami:

 • zásada dodržování práv uživatelů,
 • zásada ochrany osobních údajů,
 • zásada dodržování mlčenlivosti,
 • zásada respektu uživatelovy volby,
 • zásada dobrovolnosti – účast uživatele ve službě je dobrovolná,
 • takové poskytování služby, které směřuje k samostatnosti uživatelů.


PROVOZNÍ DOBA

 • AMBULANCE

Pondělí:           8:00 – 15:00

Úterý:              8:00 – 15:00    v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

Středa:            8:00 – 15:00    v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

Čtvrtek:           8:00 – 15:00    v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

Pátek:              8:00 – 13:00

 • TERÉN

Pondělí:           8:00 – 16:00

Úterý:              8:00 – 16:00   

Středa:            8:00 – 16:00   

Čtvrtek:           8:00 – 16:00   

Pátek:              8:00 – 13:00
       

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Poskytujeme tyto sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:


image/jpeg

SOCIÁLNÍ ASISTENCE

Trápí Vás nevyhovující bydlení, nezaměstnanost,
výchova dětí, příprava do školy či další problémy?  
Jste rodiče nebo těhotné ženy?

 

SAMI DOMA
image/jpeg
Jste na děti sama / sám?

Rozvádíte se?
Nebo jste po rozvodu a řešíte asistované kontakty a porozvodovou situaci?


NEPOSEDA image/jpeg

Máte neklidné dítě, se kterým si nevíte rady?Kontakty


 mail: socialnisluzby(zavináč)centrumrodin.cz


image/jpegMgr. Pavlína Kadlecová Růžičková
vedoucí sociálních služeb, sociální pracovník
734 435 371
kadlecova(zavináč)centrumrodin.cz

image/jpegMgr. Alena Rousová
sociální pracovník
734 435 372
rousova(zavináč)centrumrodin.czimage/jpeg
Soňa Štorková                                                                                                        
733 592 225                                                           
storkova(zavináč)centrumrodin.cz                      
image/jpeg
Mgr. Lucie Vitešníková
733 592 220
vitesnikova(zavináč)centrumrodin.cz

image/jpegBc. Patrícia Kondrlová
kondrlova(zavináč)centrumrodin.cz


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podporuje


image/jpegimage/jpegimage/jpegimage/jpeg


Dokumenty

Informace pro uživatele
Pravidla pro uplatňování stížností
Pravidla pobytu v našich prostorách
Etický kodex
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz