preloadingpreloadingpreloading

 
 

Rozhovor s pedagogy

Učitelé jihlavských mateřských a základních škol mohou během školního roku pro své žáky objednat naše 3 interaktivní vzdělávací programy:
  • Toulky jihlavskou historií, které děti hravou formou seznamují s jihlavskou minulostí a kulturními památkami.
  • Program Evropské kořeny, který dětem přibližuje evropské tradice a svátky.
  • Etický program Labyrintem v nás, který dětem pomáhá vyznat se v labyrintu vztahů doma i ve třídě a děti vede k přátelskému a ohleduplnému chování.
Jak nabízené programy hodnotí samotní pedagogové, kteří se programů s dětmi také účastní?
Zeptali jsme se paní učitelky Boudné a paní učitelky Čápové ze ZŠ Seiferova.

Paní učitelko, vnímáte nějaký smysl školních programů Centra pro rodinu?
P. uč. Boudná: Rozhodně vnímám. Mohu mluvit i za ostatní kolegyně - jednoznačný přínos vidíme v tom, že se děti seznamují
s věcmi, které často nemají příležitost zažít ve vlastní rodině- ať už je to možnost navštívit jednotlivé jihlavské kostely v rámci programu Toulky jihlavskou minulostí, anebo seznamování se s křesťanskými svátky a tradicemi. Od nás učitelů se o tradicích
a svátcích samozřejmě také dozvídají, probíráme je s dětmi v rámci výuky, ale není na to tolik prostoru, a navíc paní lektorky tato témata takříkajíc mluví ze srdce, navíc jsou podávána hravou a poutavou formou, děti jsou „vtaženy“ do děje.

V čem vidíte přínos programů pro Vaši třídu?
P. uč. Boudná: Pro nás je přínosem, že můžeme na programy navázat v dalších hodinách. Často je téma a náplň programu tou výzvou, která nás inspiruje k tomu věnovat se těmto věcem i nadále, hlouběji, v souvislosti s jinými tématy. Stává se, že si děti samy vzpomenou až po nějaké době, když probíráme něco jiného, jak to souvisí s tím, co říkaly „Majky“.
U nového programu Labyrint navíc vnímáme ten dopad, že otázky vztahů mezi dětmi jsou aktuální dnes a denně v každé škole, v každé třídě, týkají se každého, takže je neustále možnost konkrétně navazovat na věci, které v programu zazněly a trénovat je v konkrétních reálných situacích.

Vybavujete si něco, co Vás na nějakém programu mimořádně oslovilo?
p. uč. Boudná: Na těchto programech je pěkné a cenné to, že každého osloví něco jiného, i třeba detail, který „zafunguje“.
Mně se vryly do paměti návštěvy kostelů – před pár lety v kostele sv. Jakuba děti měly zážitek z toho, že směly vystoupat na kazatelnu a podívat se na kostel z výšky, z kostela sv. Jana Křtitele zas máme nezapomenutelný zážitek se světýlky svíček
v potemnělém podzimním kostele, od Apoštola Pavla si děti směly na památku odnést „drahokam“ jako připomínku,
že každý z nás má v sobě ukrytý poklad.

Jaké jsou reakce dětí na lektorky a samotný program?
p. uč. Čápová: Děti se pokaždé moc těší, když zaregistrují přítomnost lektorek ve škole, okamžitě zpozorní a chodí zjišťovat, jestli budou mít program i pro jejich třídu.
Lektorka Majka Sedláková: Otázkou je, jestli jejich radost nepramení hlavně z toho, že odpadne matika nebo čeština! (smích )
p. uč. Boudná: To určitě ne, třeba máme program i místo tělocviku, což děti obvykle nesou velmi těžce, ale v tomto případě to berou.

Jak hodnotíte průběh programů?
p. uč. Čápová: Jsou moc krátký!! (smích) Často si říkám, že jedna vyučovací hodina je málo, že by to chtělo věnovat se těmto tématům víc, mít na to víc času- třeba u programu „Dušičky“ jsem vnímala, že na závěr, když si děti vyrobily „srdce v srdci“, jako symbol toho, že každý z nás má v srdci ukrytého někoho, kdo už tu není, na koho vzpomíná a dál ho může mít rád, děti všechna srdíčka poskládala do kruhu, doprostřed se rozsvítila svíčka, a všichni společně jsme malou chvilku jen tak potichu stáli a mysleli na toho, koho v tom svém srdci máme schovaného - to byly hodně silné okamžiky, u kterých jsem litovala, že už musíme končit.

Takže se dá předpokládat, že Vaše spolupráce s Centrem pro rodinu bude pokračovat formou programů i nadále?
p. uč. Boudná: Rozhodně ano! Nedovedeme si s kolegyněmi představit, že bychom do školy dostaly nabídku programu z Centra pro rodinu a že bychom na ni nereagovaly! (smích) Hlásíme se vždy okamžitě, aby se na nás dostalo, protože termíny programů bývají často hned obsazeny. Jsme vděčny, že tyto programy v Centru pro rodinu vznikají a hodnotíme velice kladně celé zázemí Centra pro rodinu, které pro děti zůstává skryto.
Dovolím si na závěr jeden můj oblíbený citát od Ch. F. Browneho:
„ PRŮMĚRNÝ UČITEL VYPRÁVÍ, DOBRÝ UČITEL VYSVĚTLUJE, VÝBORNÝ UČITEL UKAZUJE, NEJLEPŠÍ UČITEL INSPIRUJE.“
Každý z programů pro školy vnímáme jako velkou inspiraci.

Děkujeme milým učitelkám za rozhovor a přejeme jim hodně zdaru do práce s dětmi.

Ing. Mária Sedláková a Marie Fohlová, lektorky školních programů

image/jpeg


Kontakt

Ing. Mária Sedláková
sedlakova(zavináč)centrumrodin.cz


Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz