preloadingpreloadingpreloading

 
 

Poradna

Zdarma nabízíme základní individuální rodinné poradenství a nově také právní poradnu:

PORADNA PRO RODINY

image/jpeg
bezplatná forma individuálního poradenství

úterý 10.00 - 11.00

čtvrtek 13.00 - 14.00

image/jpegKontakt  
 

Eva Šalandová   
734 604 234   
salandova(zavináč)centrumrodin.cz
  PRÁVNÍ PORADNA

Nabízíme bezplatné poskytnutí právního poradenství, tj. poskytnutí základních informací tak, abyste získali přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
Bližší podrobnosti naleznete níže.

image/jpeg

bezplatné individuální právní poradenství 

Mgr. Martin Šalanda
advokát

sudé úterý 8.15 - 9.15

lichý čtvrtek 13.30 - 14.30

Je nutné se předem objednat!

Kontakt   image/jpeg

Iva Živná   
739 247 357   
zivna(zavináč)centrumrodin.cz   

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO RODIČE

1. Charakter služby:

Poskytnutí bezplatné právní porady není činností upravenou nějakým zákonem; jde o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly, vše zaměřené na oblast rodiny.

2. Účel bezplatné právní poradny:

• Účelem poradenství je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby klient (žadatel) získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
• Informace získané v rámci právní porady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.
• Bezplatná právní porada nemůže zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin (např. žalob
anebo jiných podání, smluv atd.).

3. Oblasti, ve kterých je právní poradenství poskytováno:

• rodinné právo (vztahy rodičů a dětí, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost mezi předky a potomky, úprava poměrů k dětem před a po rozvodu manželství nebo v případě nesezdaných párů atd.)
• působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dohledová činnost OSPOD a soudu, výchovná opatření
• přestupkové a trestní právo se zaměřením na rodinu (návrhové přestupky a trestné činy v případě osob blízkých, vykázání osob z domácnosti atd.)
• majetková práva dětí, nabývání majetku dětmi, dědické právo (s ohledem na práva nezletilých dětí).


Rodinnou poradnu finančně podporuje:

image/jpeg


 

                                                                                                                                                          Aktivity projektu Rodiny dnes jsou                                                                                                                                                              podpořeny z dotačního programu Rodina
                

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz