preloadingpreloadingpreloading

 
 

Doprovázení


Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.“
Richard David Bachimage/jpegCentrum pro rodinu Vysočina poskytuje uzavření dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999, Sb. § 47 hlavy I., O sociálně právní ochraně dětí.

Doprovázející organizace, tak jako Centrum pro rodinu Vysočina, zajišťuje podporu a individuální péči pěstounským rodinám, pěstounům na přechodnou dobu a pěstounům v evidenci, kteří chtějí předcházet možným potížím spojeným s výchovou dítěte a výkonem pěstounské péče. Naše práce stojí na respektu, profesionalitě, spolehlivosti a znalosti rodiny.

Tým, který se o rodiny stará, se skládá ze sociálních pracovníků s možností využívat služeb psychologa.

Tým pracovníků dle zákona 359/1999, Sb., dále zajišťuje či zprostředkovává služby:
  • Poradenství (zejména v oblasti péče o dítě, komunikace s dítětem, přijetí dítěte tíživé minulosti, zvládání stresu, práce s vyčerpáním a přetížeností pěstounů či osvojitelů, prevence vzniku konfliktů a komunikačních bariér v rodině. Poradenství v oblasti komunikace s biologickými rodiči)
  • Individuální schůzky s klíčovým pracovníkem*
  • Terénní sociální práce v místě bydliště pěstounů či osvojitelů
  • Přednášky, semináře
  • Odlehčovací služby (dětské tábory a pobyty v přírodě)
  • Terapeutické techniky (muzikoterapie, arteterapie, hry na rozvoj psychomotoriky …)
  • Krátkodobá péče o dítě
  • Pomoc s komunikací s úřady

* klíčový pracovník – pracovník určen pro individuální práci, komunikaci s rodinou.image/jpegKontakt:
Mgr. Hana Vláčilová

Tel: 739 521 580
E-mail: pestouni(zavináč)centrumrodin.czCentrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz