preloadingpreloadingpreloading

 
 

Návštěvy

image/jpeg

Kolem nás je hodně opuštěných lidí,
kteří si připadají zbyteční a nepotřební,
jsou osamělí a třeba i nešťastní.


Přitom stačí tak málo – jedna chvilka týdně!
Chvilka popovídání, sdílení radosti
a společné přítomnosti.
A hned mohou mít tito lidi zase pro co žít a na co se těšit!


image/jpegNaši dobrovolníci jsou zdrojem radosti a světla
pro spoustu takových lidí!
Lidí starých, nemocných, opuštěných, znevýhodněných ...
Chodí je navštěvovat do domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, na ODN jihlavské nemocnice, do Alzheimer centra nebo i k nim do bytů. Zkrátka všude, kde takoví lidé jsou a potřebují nebo chtějí společnost.
Na půl hodinky, hodinku, dvě hodinky týdně si na ně dobrovolníci udělají čas a jdou si za nimi popovídat, přečtou jim kousek knížky, vezmou je ven na sluníčko na procházku. Jsou s nimi a jsou tu pro ně.
A staří, opuštění nebo nemohoucí lidé pookřávají, tráví                                                                                      svůj čas aktivně, příjemně a je jim zase fajn.


Dobrovolníci k lidem dochází buď po dvojicích, nebo individuálně, jak je komu příjemné a jak se komu chce.
Jde o dlouhodobou pravidelnou činnost, což znamená, že za jedním člověkem chodí pravidelně (zpravidla jednou týdně) pořád stejný dobrovolník (případně dvojice dobrovolníků).
To přináší možnost vytvoření hlubšího vztahu, pocit důvěry a bezpečí pro obě strany.
Lidem takto dobrovolníci (alespoň částečně) nahrazují chybějící rodinu. 

image/jpeg
  
Program Návštěvy významně podporuje mezigenerační soužití.
Navazování vztahů mezi starými a mladými lidmi vede k výměně zkušeností, ke zvýšení vzájemného porozumění, toleranci a zodpovědnosti a celkově k velkému vzájemnému obohacení.

Staňte se pro někoho sluníčkem v podmračených dnech! Koordinátorka dobrovolníků
image/jpeg
Mgr. Ludmila Čechová

731 604 235
dobrovolnici (zavináč) centrumrodin.cz
 


Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz