preloadingpreloadingpreloading

 
 

Svěření do výchovy jiné FO než rodiče
Soud svěří dítě do péče pečující osobě, nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. Dítě je zpravidla svěřeno do péče osobě příbuzné nebo dítěti blízké. Podmínkou je, že dítě má nárok na výživné a toto výživné platí pokrevní rodiče pečující osobě.

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz