preloadingpreloadingpreloading

 
 

Poručenství

Základní znaky poručenství:
  • Poručník je jmenován soudem, pokud dítě nemá žádného rodiče, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou zodpovědnost v plném rozsahu.
  • Nemusí o dítě osobně pečovat (pokud osobně o dítě pečuje, má nárok na dávky podobně jako pěstoun).
  • Podléhá dozoru soudu.
  • Poručník musí být plně svéprávný a svým způsobem života zaručovat, že je schopen funkci řádně vykonávat.

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz