preloadingpreloadingpreloading

 
 

Doporučená odborná literatura

K vypůjčení v Centru pro rodinu Vysočina:
 • ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 197 s. ISBN 978-80-262-0065-9.
 • ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí--. 1. vyd. Olomouc: V.U.G., 2006, 113 s. ISBN 80-903799-0-7.
 • COLOROSO, Barbara. Krizové situace v rodině: jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod a traumata adopce. Vyd. 1. V Praze: Ikar, 2008, 239 s. ISBN 978-80-249-1027-7.
 • LACINOVÁ, Lenka a Petra ŠKRDLÍKOVÁ. Dost dobří rodiče, aneb, Drobné chyby ve výchově dovoleny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 157 s. ISBN 978-80-7367-442-7.
 • DOLEŽALOVÁ, Jana. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 166 s. ISBN 978-80-7367-693-3.
 • BOHLMANN, Sabine. Lžička plná cukru--: --oslaďte si výchovu zábavou a fantazií! : 150 praktických rad a nevšedních triků při výchově dětí. Vyd. 1. Praha: Práh, 2010, 144 s. ISBN 978-80-7252-297-2.
 • QUILLIEN, Christophe. Jsem na dítě sám: jak přežít péči o dítě. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004, 115 s. Albatros Plus. ISBN 80-00-01355-x.
 • PREKOP, Jirina. Nese mě řeka lásky. Brno: Cesta, c2007, 213 s. ISBN 978-80-7295-092-8.

Další doporučená literatura:


Pěstounská péče a adopce:
 • SOBOTKOVÁ, Irena a Veronika OČENÁŠKOVÁ. Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 197 s. ISBN 978-80-244-3821-4.
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila. Osvojení a pěstounská péče. Vyd. 1. Editor Zdeněk Matějček. Praha: Portál, 2002, 155 s. ISBN 80-7178-637-3
 • NECKAŘ, Petr. Adopce a pěstounská péče, aneb, Jak na to. 1. vyd. Hradec Králové: Statutární město Hradec Králové, 2009, 40 s. Radnice. ISBN 978-80-904264-4-3.
 • SCHOOLEROVÁ, Jayne E. Adopce: vztah založený na slibu : užitečné rady a prostředky pro adoptivní rodiče a pěstouny. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2002, 217 s. ISBN 8072550667.
Poruchy učení :
 • SINDELAR, Brigitte. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vyd. 5. Překlad Věra Pokorná. Praha: Portál, 2013, 63 s. ISBN 978-80-262-0405-3.
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009, 263 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 65 s. ISBN 978-80-7290-657-4.
 • Období dospívání:
 • CARR-GREGG, Michael a Erin SHALE. Puberťáci a adolescenti: průvodce výchovou dospívajících. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 197 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-662-9.
 • JAŠOVÁ, Jana. Jak přežít soužití s puberťákem. Vyd. 1. V Praze: Fortuna Libri, 2009, 123 s. Taháky pro dospělé. ISBN 978-80-7321-446-3.
 • CENKOVÁ, Tamara a Monika LANGROVÁ. Jak přežít pubertu svých dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 166 s. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-2913-8.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Mezi školkou a pubertou: výchova školáka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 183 s. ISBN 978-80-262-0473-2.
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz