preloadingpreloadingpreloading

 
 

Osvojení

Základní znaky osvojení:

  • Plná rodičovská zodpovědnost
  • Zaniká veškerý vztah s biologickou rodinou
  • Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele
  • Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do matriky – knihy narození image/jpeg
  • Osvojitelé jsou povinni informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodné (nejpozději do nástupu do ZŠ)
  • Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let
  • O osvojení rozhoduje soud
  • Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně šesti měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklady (tato podmínka je splněna, jestliže po tuto dobu o dítě na vlastní náklady pečoval pěstoun, poručník nebo jiná fyzická osoba, která se rozhodla dítě osvojit. V případě, kdy je třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte, se podmínka trvání šesti měsíců osobní péče před osvojením počítá vždy až po uplynutí tří měsíců ode dne udělení souhlasu k osvojení).
  • U dětí starších dvanácti let je vyžadován souhlas s osvojením, který tvoří podklad pro rozhodování soudu.

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz